Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Създаване на папки

 1. Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

  Забележки:

  • Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
  • В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
 2. Щракнете върху Bookmarks (Маркери) > Add Folder (Добавяне на папка), след което напишете име на папка.

  Забележка:  За да ограничите достъпа до папката, въведете PIN.

 3. Кликнете върху Save (Записване).

Забележка:  Можете да създавате папки или маркери в дадена папка. За да създадете маркер, вижте Създаване на маркери.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top