Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Свързването на тавите не работи

ДействиеYes (Да)Не

Стъпка 1

  1. Проверете дали хартията в тавите е с еднакъв размер и от един и същи тип.

  2. Проверете дали водачите на хартията са позиционирани правилно.

  3. Отпечатайте документа.

Свързани ли са правилно тавите?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 2.

Стъпка 2

  1. От контролния панел докоснете Settings (Настройки) > Paper (Хартия) > Tray Configuration (Конфигуриране на тава) > Paper Size/Type (Размер/вид на хартия)

  2. Задайте размера и типа хартия да съвпадат с хартията, заредена в свързаните тави.

  3. Отпечатайте документа.

Свързани ли са правилно тавите?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 3.

Стъпка 3

  1. Уверете се, че Tray Linking (Тавата се свързва) е настроено на Automatic (Автоматично). За повече информация вижте Свързване на тави.

  2. Отпечатайте документа.

Свързани ли са правилно тавите?

Проблемът е решен.

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top