Skip to Content Information Center
Lexmark MX822

Lexmark MX822

Czyszczenie wałków pobierających

  1. Wyłącz drukarkę.

  2. Zdejmij tacę.

    Ostrzeżenie — możliwość uszkodzenia:  Aby zapobiec uszkodzeniu na skutek wyładowania elektrostatycznego, dotknij dowolnego, odsłoniętego metalowego elementu korpusu drukarki zanim dotkniesz wewnętrznych elementów drukarki lub będziesz mieć kontakt z nimi.

  3. Wyjmij wałek pobierający.

  4. Przetrzyj wałki pobierające za pomocą miękkiej, wilgotnej, niestrzępiącej się szmatki.

    Uwaga:  Zwilż szmatkę alkoholem izopropylowym.

  5. Włóż wałek pobierający.

  6. Włóż tacę.

Czy ten artykuł był pomocny?
Top