Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

Installera ett minneskort

Obs!  De här anvisningarna gäller endast för DIMM-minneskort av DDR3-typ.

VAR FÖRSIKTIG– RISK FÖR ELEKTRISK STÖT:  För att undvika att få en elektrisk stöt när du vill komma åt systemkortet eller installera ytterligare maskinvara eller minnesenheter efter att du har installerat skrivaren ska du först stänga av skrivaren och dra ut nätsladden från eluttaget innan du fortsätter. Om några andra enheter är anslutna till skrivaren bör du stänga av dem också och dra ut eventuella kablar till skrivaren.

 1. Stäng av skrivaren.

 2. Koppla bort nätsladden från vägguttaget och sedan från skrivaren.

 3. Öppna systemkortets åtkomstlucka med en spårskruvmejsel.

  Varning – risk för skador:  Systemkortets elektriska komponenter kan lätt skadas av statisk elektricitet. Rör vid någon av skrivarens metallkomponenter innan du rör vid någon av systemkortets komponenter eller kontakter.

 4. Packa upp minneskortet.

  Varning – risk för skador:  Rör inte vid anslutningspunkterna längs kortets kant.

 5. Sätt in minneskortet tills det klickar fast.

 6. Stäng åtkomstluckan.

 7. Anslut nätsladden till skrivaren och sedan till eluttaget.

  VAR FÖRSIKTIG – RISK FÖR SKADA:  För att undvika brandrisk eller att få en elektrisk stöt ansluter du nätsladden till ett lämpligt och jordat vägguttag som är i närheten av produkten och är lättillgängligt.

 8. Slå på skrivaren.

Var denna artikel användbar?
Top