Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Създаване на бърза команда за факсово местоназначение

    Забележка:  Уверете се, че факсът е конфигуриран. За повече информация вижте Настройване на принтера за факс.

  1. От началния екран докоснете Fax (Факс) > To (До).

  2. Въведете номера на получателя, след което докоснете Done (Готово).

  3. Докоснете .

  4. Създайте бърза команда.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top