Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Не може да се настрои etherFAX

ДействиеYes (Да)Не

Стъпка 1

    Проверете връзката на принтера.

  1. Печат на страницата за настройки на мрежата. От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Reports (Отчети) > Network (Мрежа) > Network Setup Page (Страница за настройка на мрежа).

  2. Проверете състоянието на мрежата.

Принтерът свързан ли е към мрежата?

Отидете на стъпка 3.

Отидете на стъпка 2.

Стъпка 2

Уверете се, че принтерът е свързан с мрежа и че мрежата е свързана с интернет.

Можете ли да настроите etherFAX?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 3.

Стъпка 3

Уверете се, че etherFAX е настроен правилно. За повече информация вижте Настройване на функцията за факс чрез използване на etherFAX.

Можете ли да настроите etherFAX?

Проблемът е решен.

Отидете на https://www.etherfax.net/lexmark.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top