Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Могат да се изпращат, но не могат да се получават факсове чрез използване на аналогов факс

ДействиеYes (Да)Не

Стъпка 1

Уверете се, че източникът на хартията не е празен.

Можете ли да изпращате факсове?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 2.

Стъпка 2

Проверете настройките за забавяне чрез броя позвънявания.

  • От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Fax (Факс) > Fax Setup (Конфигуриране на факс) > Fax Receive Settings (Настройки за получаване на факс) > Rings to Answer (Позвънявания преди отговор).

Можете ли да изпращате факсове?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 3.

Стъпка 3

Ако принтерът отпечатва празни страници, тогава вижте Празни или бели страници.

Можете ли да изпращате факсове?

Проблемът е решен.

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top