Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Не може да се изпраща заглавната страница за факс от компютъра

ДействиеYes (Да)Не

Стъпка 1

  1. Уверете се, че драйверът на принтера е актуализиран. За повече информация вижте Инсталиране на софтуера на принтера.

  2. Изпратете факса.

Можете ли да изпратите заглавната страница за факс?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 2.

Стъпка 2

  1. От документа, който се опитвате да изпратите по факса, отворете диалоговия прозорец Print (Отпечатване).

  2. Изберете принтера, след което кликнете върху Properties (Свойства), Preferences (Предпочитания), Options (Опции) или Setup (Конфигуриране).

  3. Кликнете върху Fax (Факс), след което изчистете настройката Always display settings prior to faxing (Винаги показвай настройките преди изпращане по факс).

  4. Изпратете факса.

Можете ли да изпратите заглавната страница за факс?

Проблемът е решен.

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top