Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

Skanna till en dator

Innan du börjar kontrollerar du följande:

 • Skrivarens fasta programvara är uppdaterad. Mer information finns i Uppdatera fast programvara.
 • Datorn och skrivaren är anslutna till samma nätverk.

  För Windows-användare

  Använda Lexmark Scanback Utility

 1. Kör Lexmark Scanback Utility på datorn och klicka sedan på Nästa.

  Obs!  Hämta verktyget från www.lexmark.com/downloads.

 2. Klicka på Installation och lägg sedan till skrivarens IP-adress.

  Obs!  Visa skrivarens IP-adress på skrivarens startskärm. IP-adressen visas som fyra nummergrupper som är åtskilda med punkter, till exempel 123.123.123.123.

 3. Klicka på Stäng > Nästa.

 4. Välj storlek på originaldokumentet och klicka sedan på Nästa.

 5. Välj ett filformat och en skanningsupplösning och klicka sedan på Nästa.

 6. Ange ett unikt skanningsprofilnamn och klicka sedan på Nästa.

 7. Bläddra till den plats där du vill spara det skannade dokumentet, skriv ett filnamn och klicka sedan på Nästa.

  Obs!  Om du vill återanvända skanningsprofilen aktiverar du Skapa genväg och skapar sedan ett unikt genvägsnamn.

 8. Klicka på Slutför.

 9. Placera ett originaldokument i den automatiska dokumentmataren eller på skannerglaset.

 10. På skrivarens startskärm trycker du på Skanningsprofiler och väljer sedan en skanningsprofil.

  Obs!  Kontrollera att Skanningsprofiler är aktiverat. På startskärmen trycker du på Inställningar > Enhet > Synliga ikoner på startskärmen > Skanningsprofiler > Visa.

  Använda Windows Faxa och Skanna

  Obs!  Se till att skrivaren är tillagd till datorn. Mer information finns i Lägga till skrivare till en dator.

 1. Placera ett originaldokument i den automatiska dokumentmataren eller på skannerglaset.

 2. På datorn öppnar du Windows Faxa och Skanna.

 3. Välj en skrivarkälla från källmenyn.

 4. Ändra skanningsinställningarna om det behövs.

 5. Skanna dokumentet.

  För Macintosh-användare

  Obs!  Se till att skrivaren är tillagd till datorn. Mer information finns i Lägga till skrivare till en dator.

 1. Placera ett originaldokument i den automatiska dokumentmataren eller på skannerglaset.

 2. Gör något av följande på datorn:

  • Öppna Image Capture.
  • Öppna Skrivare och skannraroch välj sedan en skrivare. Klicka på Skanna > Öppna skanner.
 3. Gör något av följande i fönstret Skanner:

  • Välja var du vill spara det skannade dokumentet.
  • Välja storlek på originaldokumentet.
  • Om du vill skanna från den automatiska dokumentmataren väljer du Dokumentmataremenyn Skanna eller aktiverar Använd dokumentmatare.
  • Konfigurera övriga skanningsinställningar om det behövs.
 4. Klicka på Skanna.

Var denna artikel användbar?
Top