Skip to Content Information Center
Lexmark CS421

Export nebo import konfiguračního souboru

Nastavení konfigurace tiskárny můžete exportovat do textového souboru a poté importovat a použít u jiných tiskáren.

 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

  Poznámky:

  • Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  • Pokud používáte server proxy, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
 2. Exportujte nebo importujte konfigurační soubor pro jednu nebo více aplikací.

   Pro jednu aplikaci

  1. V prostředí serveru Embedded Web Server klepněte na možnost Aplikace > požadovanou aplikaci > Konfigurovat.

  2. Klepněte na možnost Export nebo Import.

   Pro více aplikací

  1. V prostředí serveru Embedded Web Server klepněte na možnost Export nastavení nebo Import konfigurace.

  2. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Byl tento článek užitečný?
Top