Skip to Content Information Center
Lexmark CS421

Zapojování kabelů

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neinstalujte tento výrobek ani nezapojujte kabely (např. napájecí nebo telefonní kabel, funkci faxu) za bouřky.

VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, používejte pouze napájecí kabel dodaný s výrobkem nebo odpovídající náhradní napájecí kabel schválený výrobcem.

Varování – nebezpečí poškození:  Aby nedošlo ke ztrátě dat nebo poruše tiskárny, nedotýkejte se kabelu USB, jakéhokoli bezdrátového síťového adaptéru ani tiskárny samotné na vyznačených místech.

TlačítkoFunkce

1

Port Ethernet

Připojte tiskárnu k síti.

2

Zásuvka napájecího kabelu

Připojení tiskárny k elektrické zásuvce.

3

port USB

Připojte klávesnici nebo jakýkoli kompatibilní volitelný doplněk.

Poznámka:  Tento port je k dispozici pouze u některých modelů tiskáren.

4

Port USB tiskárny

Připojte tiskárnu k počítači.

Byl tento článek užitečný?
Top