Skip to Content Information Center
Lexmark C2535

Lexmark C2535

Kabels aansluiten

LET OP: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN:  Schakel tijdens onweer dit product niet in en maak geen elektrische of bekabelde verbindingen, zoals de fax, het netsnoer of een telefoonkabel, om elektrische schokken te voorkomen.

LET OP: RISICO OP LETSEL:  Om het risico op elektrische schokken of brand te voorkomen, moet u het netsnoer rechtstreeks aansluiten op een geaard stopcontact dat zich dicht in de buurt van het product bevindt en dat gemakkelijk toegankelijk is.

LET OP: RISICO OP LETSEL:  Gebruik alleen het netsnoer dat bij dit product is geleverd of een door de fabrikant goedgekeurd vervangend onderdeel om brand of elektrische schokken te voorkomen.

Waarschuwing: mogelijke beschadiging:  Raak tijdens het afdrukken de USB-kabel, draadloze netwerkadapters of het aangegeven deel van de printer niet aan om gegevensverlies of printerstoringen te voorkomen.

OnderdeelVoor

1

Ethernetpoort

Sluit de printer aan op een netwerk.

2

Aansluiting voor netsnoer

Sluit de printer aan op een stopcontact.

3

USB-poort

Sluit een toetsenbord of een compatibele optie aan.

Opmerking:  Deze instelling is alleen beschikbaar op sommige printermodellen.

4

USB-printerpoort

Sluit de printer aan op de computer.

Was dit artikel nuttig?
Top