Skip to Content Information Center
Lexmark C2535

Принтерът не отговаря

ДействиеДаНе

Стъпка 1

Проверете дали захранващият кабел е свързан към електрическия контакт.

ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

Отговаря ли принтерът?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 2.

Стъпка 2

Проверете дали електрическият контакт не е изключен от превключвател или прекъсвач.

Изключен ли е електрическият контакт от превключвател или прекъсвач?

Включете превключвателя или рестартирайте прекъсвача.

Отидете на стъпка 3.

Стъпка 3

Проверете дали принтерът е включен.

Включен ли е принтерът?

Отидете на стъпка 4.

Включете принтера.

Стъпка 4

Проверете дали принтерът се намира в режим „Заспиване“ или в режим „Хибернация“.

Намира ли се принтерът в режим „Заспиване“, или в режим „Хибернация“?

Натиснете бутона за захранване, за да събудите принтера.

Отидете на стъпка 5.

Стъпка 5

Проверете дали кабелите, свързващи принтера и компютъра, са включени в правилните портове.

В правилните портове ли са включени кабелите?

Отидете на стъпка 6.

Включете кабелите в правилните портове.

Стъпка 6

Изключете принтера, инсталирайте хардуерните опции и след това го включете отново.

За повече информация вижте документацията на опцията.

Отговаря ли принтерът?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 7.

Стъпка 7

Инсталирайте правилния драйвер на принтера.

Отговаря ли принтерът?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 8.

Стъпка 8

Изключете принтера, изчакайте около 10 секунди и след това включете принтера.

Отговаря ли принтерът?

Проблемът е решен.

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top