Skip to Content Information Center
Lexmark C2535

Бавно отпечатване

ДействиеДаНе

Стъпка 1

Уверете се, че кабелът на принтера е свързан надеждно към принтера и компютъра, сървъра за печат, допълнително или друго мрежово устройство.

Принтерът отпечатва ли бавно?

Отидете на стъпка 2.

Проблемът е решен.

Стъпка 2

 1. Уверете се, че принтерът не е в Eco‑Mode (Екологичен режим) или Quiet Mode (Безшумен режим).

  • От контролния панел се придвижете до:
  • Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Power Management (Управление на захранването) > Eco‑Mode (Екологичен режим)
  • От контролния панел се придвижете до:
  • Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Maintenance (Поддръжка) > Configuration Menu (Меню за конфигурация) > Device Operations (Операции с устройство) > Quiet Mode (Безшумен режим)

  За модели на принтери без сензорен екран натиснете за преминаване през настройките.

 2. Отпечатайте документа.

Принтерът отпечатва ли бавно?

Отидете на стъпка 3.

Проблемът е решен.

Стъпка 3

 1. В зависимост от операционната система определете разделителната способност за печат от диалоговия прозорец Printing Preferences (Предпочитания за печат) или Print (Отпечатване).

 2. Задайте разделителната способност на 4800 CQ.

 3. Отпечатайте документа.

Принтерът отпечатва ли бавно?

Отидете на стъпка 4.

Проблемът е решен.

Стъпка 4

 1. От контролния панел се придвижете до:

  Settings (Настройки) > Print (Печат) > Quality (Качество) > Print Resolution (Разделителна способност на печат)

  За модели на принтери без сензорен екран натиснете за преминаване през настройките.

 2. Задайте разделителната способност на 4800 CQ.

 3. Отпечатайте документа.

Принтерът отпечатва ли бавно?

Отидете на стъпка 5.

Проблемът е решен.

Стъпка 5

 1. В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване".

  Забележки:

  • Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия.
  • Разпечатките с по-тежка хартия са по-бавни.
  • Хартия, която е по-тясна от Letter, A4 и Legal може да се отпечатва по-бавно.
 2. Отпечатайте документа.

Принтерът отпечатва ли бавно?

Отидете на стъпка 6.

Проблемът е решен.

Стъпка 6

 1. Уверете се, че настройките на принтера за Текстура и Тегло съвпадат със заредената хартия.

  От контролния панел се придвижете до:

  Settings (Настройки) > Paper (Хартия) > Media Configuration (Конфигурация на носител) > Media Types (Типове носител)

  Забележка:  Хартията с груба текстура и тежките хартии може да се отпечатват по-бавно.

 2. Отпечатайте документа.

Принтерът отпечатва ли бавно?

Отидете на стъпка 7.

Проблемът е решен.

Стъпка 7

Отстраняване на задържани задания.

Принтерът отпечатва ли бавно?

Отидете на стъпка 8.

Проблемът е решен.

Стъпка 8

 1. Уверете се, че принтерът не прегрява.

  Забележки:

  • Оставете принтера да се охлади след дълго задание за печат.
  • Спазвайте препоръчаната околна температура за принтера. За повече информация вижте Избор на място за принтера.
 2. Отпечатайте документа.

Принтерът отпечатва ли бавно?

Отидете на стъпка 9.

Проблемът е решен.

Стъпка 9

 1. Добавете още памет на принтера.

 2. Отпечатайте документа.

Принтерът отпечатва ли бавно?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблемът е решен.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top