Skip to Content Information Center
Lexmark C2535

Хоризонтални бели линии

Забележки:

 • Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.
 • Ако върху разпечатките Ви се появяват хоризонтални бели линии, вижте темата "Повтарящи се дефекти".
ДействиеДаНе

Стъпка 1

 1. В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване".

  Забележки:

  • Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия.
  • Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. Придвижете се до:

  Настройки > Хартия > Конфигурация на тавата > Размер/тип на хартията

 2. Отпечатайте документа.

Появяват ли се върху разпечатките хоризонтални бели линии?

Отидете на стъпка 2.

Проблемът е решен.

Стъпка 2

 1. Отстранете и след това вкарайте комплекта за изображения.

  Предупреждение – потенциални щети:  Не излагайте комплекта за изображения на директна светлина. Продължителното излагане на светлина може да причини проблеми с качеството на печат.

  Предупреждение – потенциални щети:  Не докосвайте барабана на фотопроводника под комплекта за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.

 2. Отпечатайте документа.

Появяват ли се върху разпечатките хоризонтални бели линии?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблемът е решен.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top