Skip to Content Information Center
Lexmark C2535

Светло отпечатване

Забележка:  Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

ДействиеДаНе

Стъпка 1

 1. Извършване на корекция на цвета.

  От контролния панел се придвижете до:

  Настройки > Печат > Качество > Усъвършенствани изображения > Корекция на цвета

 2. Отпечатайте документа.

Светла ли е разпечатката?

Отидете на стъпка 2.

Проблемът е решен.

Стъпка 2

 1. В зависимост от операционната система увеличете тъмнината на тонера от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване".

  Забележка:  Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. Придвижете се до:

  Настройки > Отпечатване > Качество > Тъмнина на тонера

 2. Отпечатайте документа.

Светла ли е разпечатката?

Отидете на стъпка 3.

Проблемът е решен.

Стъпка 3

 1. Изключете функцията за запазване на цвета.

  От контролния панел се придвижете до:

  Настройки > Отпечатване > Качество > Функция за запазване на цвета

 2. Отпечатайте документа.

Светла ли е разпечатката?

Отидете на стъпка 4.

Проблемът е решен.

Стъпка 4

 1. В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване".

  Забележки:

  • Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия.
  • Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. Придвижете се до:

  Настройки > Хартия > Конфигурация на тавата > Размер/тип на хартията

 2. Отпечатайте документа.

Светла ли е разпечатката?

Отидете на стъпка 5.

Проблемът е решен.

Стъпка 5

Проверете дали хартията разполага с текстурирано, или грубо покритие.

Отпечатвате ли върху текстурирана или груба хартия?

Отидете на стъпка 6.

Отидете на стъпка 7.

Стъпка 6

 1. Заменете текстурираната или грубата хартия с обикновена хартия.

 2. Отпечатайте документа.

Светла ли е разпечатката?

Отидете на стъпка 7.

Проблемът е решен.

Стъпка 7

 1. Заредете хартия от нов пакет.

  Забележка:  Хартията абсорбира влагата поради високото ниво на влажност. Съхранявайте хартията в оригиналната опаковка, докато не сте готови да я използвате.

 2. Отпечатайте документа.

Светла ли е разпечатката?

Отидете на стъпка 8.

Проблемът е решен.

Стъпка 8

 1. Отстранете и след това вкарайте комплекта за изображения.

  Предупреждение – потенциални щети:  Не излагайте комплекта за изображения на директна светлина. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.

  Предупреждение – потенциални щети:  Не докосвайте барабана на фотопроводника под комплекта за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.

 2. Отпечатайте документа.

Светла ли е разпечатката?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблемът е решен.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top