Skip to Content Information Center
Lexmark C2535

Изцапана разпечатка и точки

Забележка:  Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

ДействиеДаНе

Стъпка 1

Проверете принтера за замърсяване от протекъл тонер.

Има ли в принтера протекъл тонер?

Отидете на стъпка 2.

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Стъпка 2

 1. От контролния панел се придвижете до:

  Настройки > Хартия > Конфигурация на тавата > Размер/тип на хартията

 2. Проверете дали настройките за размер и тип на хартията отговаря на тези на заредената хартия.

  Забележка:  Уверете се, че хартията няма текстурирано или грубо покритие.

Съвпадат ли настройките?

Отидете на стъпка 4.

Отидете на стъпка 3.

Стъпка 3

 1. В зависимост от операционната система определете размера и типа на хартия от диалоговия прозорец „Предпочитания за печат“ или „Печат“.

  Забележка:  Уверете се, че настройките отговарят на тези на заредената хартия.

 2. Отпечатайте документа.

Изцапана ли е разпечатката?

Отидете на стъпка 4.

Проблемът е решен.

Стъпка 4

 1. Заредете хартия от нов пакет.

  Забележка:  Хартията абсорбира влагата поради високото ниво на влажност. Съхранявайте хартията в оригиналната опаковка, докато не сте готови да я използвате.

 2. Отпечатайте документа.

Изцапана ли е разпечатката?

Отидете на стъпка 5.

Проблемът е решен.

Стъпка 5

 1. Отстранете и след това вкарайте комплекта за изображения.

  Предупреждение – потенциални щети:  Не излагайте комплекта за изображения на директна светлина. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.

  Предупреждение – потенциални щети:  Не докосвайте барабана на фотопроводника под комплекта за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.

 2. Отпечатайте документа.

Изцапана ли е разпечатката?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблемът е решен.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top