Skip to Content Information Center
Lexmark C2535

Вертикални бели линии

Забележка:  Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

ДействиеДаНе

Стъпка 1

 1. В зависимост от операционната система определете типа на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване".

  Забележки:

  • Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия.
  • Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. Придвижете се до:

  Настройки > Хартия > Конфигурация на тавата > Размер/тип на хартията

 2. Отпечатайте документа.

Появяват ли се върху разпечатките бели вертикални линии?

Отидете на стъпка 2.

Проблемът е решен.

Стъпка 2

  Проверете дали използвате препоръчителния тип хартия.

 1. Заредете източника на хартия с препоръчителния тип хартия.

 2. Отпечатайте документа.

Появяват ли се върху разпечатките бели вертикални линии?

Отидете на стъпка 3.

Проблемът е решен.

Стъпка 3

 1. Отстранете и след това вкарайте комплекта за изображения.

  Предупреждение – потенциални щети:  Не излагайте комплекта за изображения на директна светлина. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.

  Предупреждение – потенциални щети:  Не докосвайте барабана на фотопроводника под комплекта за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.

 2. Отпечатайте документа.

Появяват ли се върху разпечатките бели вертикални линии?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблемът е решен.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top