Skip to Content Information Center
Lexmark C2535

Предотвратяване на засядането

Правилно зареждане на хартия

 • Уверете се, че хартията е поставена хоризонтално в тавата.
 • Правилно зареждане на хартияНеправилно зареждане на хартия
 • Не зареждайте и не изваждайте тавата, докато принтерът печата.
 • Не зареждайте прекалено много хартия. Уверете се, че височината на топа е под индикатора за максимално ниво на хартията.
 • Не плъзгайте хартията в тавата. Заредете хартията, както е показано на илюстрацията.
 • Уверете се, че водачите на хартията са позиционирани правилно и не са притиснати плътно към хартията или пликовете.
 • Избутайте добре тавата в принтера, след като заредите хартия.

Използване на препоръчана хартия

 • Използвайте само препоръчана хартия или специален печатен носител.
 • Не зареждайте намачкана, нагъната, влажна, подгъната или набръчкана хартия.
 • Изпънете, развейте и изгладете ръбовете на хартията преди зареждане.
 • Не използвайте хартия, която е срязана или подрязана на ръка.
 • Не смесвайте хартия с различен размер, тегло или тип в същата тава.
 • Уверете се, че размерът и типът хартия са зададени правилно на компютъра или контролния панел на принтера.
 • Съхранявайте хартията в съответствие с препоръките на производителя.
Полезна ли ви беше тази статия?
Top