Skip to Content Information Center
Lexmark C2535

Засядане на хартия във врата A

  Засядане на хартия под модула

 1. Отворете вратичка А.

  ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ:  Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете.

  Предупреждение – потенциални щети:  За да предотвратите повреди от електростатичен разряд, докоснете която и да е открита метална рамка на принтера, преди да осъществите достъп до или да докоснете вътрешните части на принтера.

 2. Отстранете заседналата хартия.

  Забележка:  Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

 3. Затворете вратичка А.

  Засядане на хартия в модула

 1. Отворете вратичка А.

  ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ:  Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете.

  Предупреждение – потенциални щети:  За да предотвратите повреди от електростатичен разряд, докоснете която и да е открита метална рамка на принтера, преди да осъществите достъп до или да докоснете вътрешните части на принтера.

 2. Отворете вратичката за достъп на фиксиращия модул и извадете заседналата хартия.

  Забележка:  Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

 3. Затворете вратичка А.

  Засядане на хартия в устройството за двустранен печат

 1. Отворете вратичка А.

  ВНИМАНИЕ – ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ:  Вътрешността на принтера може да е гореща. За да намалите риска от нараняване от горещ компонент, изчакайте повърхността да изстине, преди да я докоснете.

  Предупреждение – потенциални щети:  За да предотвратите повреди от електростатичен разряд, докоснете която и да е открита метална рамка на принтера, преди да осъществите достъп до или да докоснете вътрешните части на принтера.

 2. Отстранете заседналата хартия.

  Забележка:  Уверете се, че всички парчета хартия са отстранени.

 3. Затворете вратичка А.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top