Skip to Content Information Center
Lexmark C2535

Идентифициране на места на засядане

Забележки:

  • Когато функцията Помощ при засядане е зададена на Вкл., принтерът почиства празни страници или страници с частичен печат след изчистване на заседнала страница. Проверете Вашите отпечатани страници за празни страници.
  • Когато функцията Възстановяване при засядане е зададена на Вкл. или Автоматично, принтерът отпечатва повторно заседналите страници.
Място на заседнала хартия

1

Стандартна изходна тава

2

Вратичка A

3

Тави

4

Устройство за ръчно подаване

5

Многоцелево подаващо устройство

Забележка:  Налична само при определени модели на принтери.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top