Skip to Content Information Center
Lexmark C2535

Проверка на състоянието на части и консумативи

  1. От контролния панел се придвижете до:

    Settings (Настройки) > Reports (Отчети) > Device (Устройство) > Device Statistics (Статистики за устройството)

    За модели на принтери без сензорен екран натиснете за преминаване през настройките.

  2. От раздела за информация за консумативи на отпечатаните страници проверете състоянието на части и консумативи.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top