Skip to Content Information Center
Lexmark CS421

Tiskárna nereaguje.

ČinnostAnoNe

Krok 1

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen k elektrické zásuvce.

VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

Reaguje tiskárna?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 2.

Krok 2

Zkontrolujte, zda není elektrická zásuvka vypnuta pomocí spínače nebo jističe.

Je elektrická zásuvka vypnuta pomocí spínače nebo jističe?

Zapněte spínač nebo resetujte jistič.

Přejděte ke kroku 3.

Krok 3

Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta.

Je tiskárna zapnutá?

Přejděte ke kroku 4.

Zapněte tiskárnu.

Krok 4

Zkontrolujte, zda není tiskárna v režimu spánku nebo hibernace.

Je tiskárna v režimu spánku nebo hibernace?

Stisknutím tlačítka napájení tiskárnu probuďte.

Přejděte ke kroku 5.

Krok 5

Zkontrolujte, zda jsou kabely spojující tiskárnu a počítač vloženy do správných portů.

Jsou kabely vloženy do správných portů?

Přejděte ke kroku 6.

Vložte kabely do správných portů.

Krok 6

Vypněte tiskárnu, nainstalujte hardwarové doplňky, a poté ji znovu zapněte.

Další informace vyhledejte v dokumentaci dodané společně s doplňkem.

Reaguje tiskárna?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 7.

Krok 7

Nainstalujte správný ovladač tiskárny.

Reaguje tiskárna?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 8.

Krok 8

Vypněte tiskárnu, vyčkejte přibližně 10 sekund a pak ji znovu zapněte.

Reaguje tiskárna?

Problém je vyřešen.

Obraťte se na zákaznická podpora.

Byl tento článek užitečný?
Top