Skip to Content Information Center
Lexmark C2535

Отпечатване на конфиденциални и други изчакващи задания за печат

  За потребители на Windows

 1. С отворен документ кликнете върху File (Файл) > Print (Отпечатване).

 2. Кликнете върху Properties (Характеристики), Preferences (Предпочитания), Options (Опции) или Setup (Настройка).

 3. Кликване върху Print and Hold (Отпечатване и задържане).

 4. Изберете Use Print and Hold (Използване на отпечатване и задържане) и след това задайте име на потребител.

 5. Изберете типа задание за печат ("Поверителен", "Повтарящ се", "Резервен" или "Потвърждаващ").

  Ако заданието за печат е поверително, въведете четирицифрен PIN.

 6. Кликнете върху OK или Print (Отпечатване).

 7. Пуснете заданието за печат от началния екран на принтера.

  • За поверителни задания за печат се придвижете до:
  • Held jobs (Задържани задания) >  изберете Вашето потребителско име > Confidential (Поверителни) >  въведете PIN >  изберете заданието за печат >  конфигурирайте настройките > Print (Отпечатване)
  • За други задания за печат се придвижете до:
  • Held jobs (Задържани задания) >  изберете Вашето потребителско име >  изберете заданието за печат >  конфигурирайте настройките > Print (Отпечатване)

  За потребители на Macintosh

 1. С отворен документ изберете File (Файл) > Print (Отпечатване).

  Ако е необходимо, кликнете върху триъгълника за разкриване, за да видите повече опции.

 2. От опциите за отпечатване или менюто Copies & Pages (Копия и страници) изберете Job Routing (Маршрутизиране на заданието).

 3. Изберете типа задание за печат ("Поверителен", "Повтарящ се", "Резервен" или "Потвърждаващ").

  Ако заданието за печат е поверително, задайте потребителско име и четирицифрен PIN.

 4. Кликнете върху OK или Print (Отпечатване).

 5. Пуснете заданието за печат от началния екран на принтера.

  • За поверителни задания за печат се придвижете до:
  • Held jobs (Задържани задания) >  изберете Вашето потребителско име > Confidential (Поверителни) >  въведете PIN > изберете зданието за печат > конфигурирайте настройките > Print (Отпечатване)
  • За други задания за печат се придвижете до:
  • Held jobs (Задържани задания) >  изберете Вашето потребителско име >  изберете заданието за печат >  конфигурирайте настройките > Print (Отпечатване)
Полезна ли ви беше тази статия?
Top