Skip to Content Information Center
Lexmark C2535

Lexmark C2535

Izbiranje mesta za tiskalnik

 • Prepričajte se, da je dovolj prostora za odpiranje pladnjev, pokrovov in vratc ter za nameščanje dodatne strojne opreme.
 • Tiskalnik postavite v bližino električne vtičnice.
 • PREVIDNO – NEVARNOST TELESNIH POŠKODB:  Da bi se izognili požaru ali električnemu udaru, priključite napajalni kabel na električno vtičnico z ustrezno nazivnostjo, ki je ustrezno ozemljena, v bližini izdelka in enostavno dostopna.

  PREVIDNO – NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA:  Da bi se izognili električnemu šoku, tega izdelka ne postavite ali uporabljajte v bližini vode ali mokrih krajev.

 • Pretok zraka v prostoru mora biti v skladu z najnovejšo različico standarda ASHRAE 62 ali s standardom Tehničnega odbora CEN 156.
 • Postavite tiskalnik na ravno, čvrsto in trdo površino.
 • Tiskalnik:
  • Mora biti čist, suh in brez prahu
  • Ne sme biti blizu sponk in sponk za papir
  • Ne sme biti blizu neposrednega zračnega toka iz klimatskih ali grelnih naprav in ventilatorjev
  • Ne sme biti blizu neposredne sončne svetlobe in ekstremne vlažnosti
 • Upoštevajte temperaturni obseg.
 • Delovna temperatura

  10 do 32,2 °C (50 do 90 °F)
 • Za ustrezno prezračevanje zagotovite, da bo okrog tiskalnika toliko prostora, kot je prikazano:
 • 1

  Zgornja stran

  254 mm (10 palcev)

  2

  Zadnja stran

  102 mm (4 palci)

  3

  Desna stran

  76 mm (3 palci)

  4

  Sprednja stran

  508 mm (20 palcev)
  Pred tiskalnikom mora biti najmanj 75 mm (3 palce) prostora.

  5

  Leva stran

  76 mm (3 palci)
Je bil ta članek koristen?
Top