Skip to Content Information Center
Lexmark CS521

Lexmark CS521

Pappersstopp i lucka A

  Pappersstopp under fixeringsenheten

 1. Öppna lucka A.

  VAR FÖRSIKTIG – VARM YTA:  Insidan av skrivaren kan vara varm. Förebygg risken för brännskador genom att vänta tills ytan har svalnat.

  Varning – risk för skador:  Berör en synlig metallram på skrivaren innan du berör eller kommer åt skrivarens invändiga ytor för att förhindra skador som kan uppstå genom elektrostatisk urladdning.

 2. Ta bort papperet som har fastnat.

  Obs!  Kontrollera att alla pappersrester är borttagna.

 3. Stäng lucka A.

  Pappersstopp i fixeringsenheten

 1. Öppna lucka A.

  VAR FÖRSIKTIG – VARM YTA:  Insidan av skrivaren kan vara varm. Förebygg risken för brännskador genom att vänta tills ytan har svalnat.

  Varning – risk för skador:  Berör en synlig metallram på skrivaren innan du berör eller kommer åt skrivarens invändiga ytor för att förhindra skador som kan uppstå genom elektrostatisk urladdning.

 2. Öppna fixeringsenhetens lucka och ta bort papperet som har fastnat.

  Obs!  Kontrollera att alla pappersrester är borttagna.

 3. Stäng lucka A.

  Pappersstopp i enheten för dubbelsidig utskrift

 1. Öppna lucka A.

  VAR FÖRSIKTIG – VARM YTA:  Insidan av skrivaren kan vara varm. Förebygg risken för brännskador genom att vänta tills ytan har svalnat.

  Varning – risk för skador:  Berör en synlig metallram på skrivaren innan du berör eller kommer åt skrivarens invändiga ytor för att förhindra skador som kan uppstå genom elektrostatisk urladdning.

 2. Ta bort papperet som har fastnat.

  Obs!  Kontrollera att alla pappersrester är borttagna.

 3. Stäng lucka A.

Var denna artikel användbar?
Top