Skip to Content Information Center
Lexmark CS421

Zvlněný papír

ČinnostAnoNe

Krok 1

 1. Nastavte vodicí lišty v zásobníku do správné polohy pro vloženou velikost papíru.

 2. Vytiskněte dokument.

Je papír zkroucený?

Přejděte ke kroku 2.

Problém je vyřešen.

Krok 2

 1. Zadejte typ papíru z dialogového okna Předvolby tisku nebo Tisk (podle operačního systému).

  Poznámky:

  • Ujistěte se, že nastavení odpovídá založenému papíru.
  • Nastavení můžete změnit také pomocí ovládacího panelu tiskárny. Přejděte na:

  Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku > Formát/typ papíru

 2. Vytiskněte dokument.

Je papír zkroucený?

Přejděte ke kroku 3.

Problém je vyřešen.

Krok 3

Tiskněte na druhou stranu papíru.

 1. Vyjměte papír, otočte jej a znovu vložte.

 2. Vytiskněte dokument.

Je papír zkroucený?

Přejděte ke kroku 4.

Problém je vyřešen.

Krok 4

 1. Vložte papír z nového balení.

  Poznámka:  Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Ponechte papír v originálním balení, dokud nebudete připraveni ho použít.

 2. Vytiskněte dokument.

Je papír zkroucený?

Obraťte se na zákaznická podpora.

Problém je vyřešen.

Byl tento článek užitečný?
Top