Skip to Content Information Center
Lexmark CS421

Propojování zásobníků

 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

  Poznámky:

  • Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  • Pokud používáte server proxy, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
 2. Klepněte na Nastavení > Papír > Konfigurace zásobníku.

 3. Nastavte shodný formát a typ papíru se zásobníky, které připojujete.

 4. Uložte nastavení.

 5. Klepněte na položky Nastavení > Zařízení > Údržba > Nabídka konfigurace > Konfigurace zásobníku.

 6. Nastavte Spojování zásobníků na možnost Automaticky.

 7. Uložte nastavení.

Chcete-li zásobníky odpojit, dbejte na to, aby měly shodný formát a typ papíru.

Varování – nebezpečí poškození:  Teplota zapékače se liší podle vybraného typu papíru. Chcete-li předejít problémům s tiskem, dbejte na shodu nastavení typu papíru v tiskárně s papírem vloženým do zásobníku.

Byl tento článek užitečný?
Top