Skip to Content Information Center
Lexmark C2535

Свързване на тави

 1. Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

  Забележки:

  • Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
  • В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
 2. Щракнете върху Settings (Настройки) > Paper (Хартия) > Tray Configuration (Конфигурация на тава).

 3. Задайте същия размер хартия и тип хартия за тавите, които свързвате.

 4. Запазете настройките.

 5. Кликнете върху Настройки > Устройство > Поддръжка > Меню за конфигуриране > Конфигуриране на тава.

 6. Настройте свързването на тавите на Автоматично.

 7. Запазете настройките.

За премахване на свързването на тавите се уверете, че няма тави с еднакви настройки за размер и тип хартия.

Предупреждение – потенциални щети:  Температурата на модула варира в зависимост от определения тип хартия. За избягване на проблеми с отпечатването изберете настройка за типа на хартията в принтера, които съответстват на хартията, заредена в тавата.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top