Skip to Content Information Center
Lexmark C2535

Изтриване на паметта на твърдия диск на принтера

  1. От началния екран докоснете Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Maintenance (Поддръжка) > Out of Service Erase (Не работи изтриване).

  2. Изберете полето с отметка Sanitize all information on hard disk (Отстраняване на цялата информация на твърдия диск), след това докоснете ERASE (ИЗТРИВАНЕ).

  3. Следвайте инструкциите на дисплея.

    Забележка:  Този процес може да отнеме от няколко минути до повече от час, по време на което принтерът не може да извършва други задания.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top