Skip to Content Information Center
Lexmark CS421

Častá zaseknutí papíru

ČinnostAnoNe

Krok 1

 1. Vytáhněte zásobník.

 2. Zkontrolujte, zda je papír správně vložený.

  Poznámky:

  • Ujistěte se, že jsou správně nastavena vodítka papíru.
  • Ujistěte se, že výška stohu papíru nepřesahuje indikátor značky maximálního množství papíru.
  • Ujistěte se, že tisknete na papír doporučené velikosti a typu.
 3. Vložte zásobník.

 4. Vytiskněte dokument.

Dochází stále často k zaseknutí papíru?

Přejděte ke kroku 2.

Problém je vyřešen.

Krok 2

 1. Z nabídky Papír na ovládacím panelu zkontrolujte, zda tiskárna rozpoznává správný typ papíru.

 2. Znovu odešlete tiskovou úlohu.

Dochází stále často k zaseknutí papíru?

Přejděte ke kroku 3.

Problém je vyřešen.

Krok 3

 1. Vložte papír z čerstvého balení.

 2. Vytiskněte dokument.

Dochází stále často k zaseknutí papíru?

Obraťte se na zákaznická podpora.

Problém je vyřešen.

Byl tento článek užitečný?
Top