Skip to Content Information Center
Lexmark CS421

Přidání kontaktů

 1. Otevřete webový prohlížeč a zadejte do pole adresy IP adresu tiskárny.

  Poznámky:

  • Zobrazte adresu IP tiskárny na domovské obrazovce tiskárny. Adresa IP se zobrazí jako čtyři sady čísel oddělených tečkou, například 123.123.123.123.
  • Pokud používáte server proxy, dočasně jej zakažte, aby se správně načetla webová stránka.
 2. Klepněte na tlačítko Adresář.

 3. V sekci Kontakty přidejte kontakt.

  Poznámka:  Kontakt můžete přiřadit k jedné nebo více skupin.

 4. V případě potřeby zadejte přihlašovací metodou pro umožnění přístupu k aplikaci.

 5. Použijte změny.

Byl tento článek užitečný?
Top