Skip to Content Information Center
Lexmark C2535

Изтриване на контакти или групи

 1. Отворете уеб браузър и въведете IP адреса на принтера в полето за адрес.

  Забележки:

  • Вижте IP адреса на принтера на началния екран на принтера. IP адресът се появява като четири поредици от цифри, разделени с точки, напр. 123.123.123.123.
  • В случай че използвате прокси сървър, временно го изключете, за да заредите уеб страницата правилно.
 2. Кликнете върху Address Book (Адресен указател).

 3. Извършете едно от следните неща:

  • От раздела Contacts (Контакти) изберете контакт, който желаете да изтриете.
  • От раздела Contact Groups (Групи контакти) изберете име на група, което желаете да изтриете.
Полезна ли ви беше тази статия?
Top