Skip to Content Information Center
Lexmark C2535

Задаване размера и типа на хартията

  1. От контролния панел се придвижете до:

    Settings (Настройки) > Paper (Хартия) > Tray Configuration (Конфигурация на тавата) > Paper Size/Type (Размер/тип на хартията) >  и изберете източник на хартията

    За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

  2. Задайте размера и типа на хартията.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top