Skip to Content Information Center
Lexmark C2535

Промяна на цветовете на отпечатаните разпечатки

  За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

 1. От контролния панел се придвижете до:

  Settings (Настройки) > Print (Печат) > Quality (Качество) > Advanced Imaging (Усъвършенствани изображения) > Color Correction (Корекция на цвета)

 2. От менюто Color Correction (Корекция на цвета) изберете Manual (Ръчно) > Color Correction Content (Съдържание на корекция на цветовете).

 3. Изберете подходящата настройка за конвертиране на цветовете.

  Тип обектТаблици за конвертиране на цветовете

  RGB изображ.

  RGB текст

  RGB графики

  • Ясно – пресъздава по-ярки и по-наситени цветове и може да се прилага към всички входящи цветови формати.
  • sRGB дисплей – създава разпечатка, която почти съответства на цветовете, показвани на монитора на компютър. Употребата на черен тонер е оптимизирана за отпечатване на снимки.
  • Дисплей – реално черно – създава разпечатка, която почти съответства на цветовете, показвани на монитора на компютър. Тази настройка използва само черен тонер за създаване на всички нива на неутрално сиво.
  • sRGB ясно – създава засилена цветова наситеност за корекцията на цветовете „sRGB дисплей“. Употребата на черен тонер е оптимизирана за отпечатване на бизнес графика.
  • Изкл.

  CMYK изображ.

  CMYK текст

  CMYK графики

  • US CMYK – прилага корекция на цветовете, за да съответства приблизително на цветната разпечатка съгласно Спецификации за рулонен офсетов печат (SWOP, Specifications for Web Offset Publishing).
  • Euro CMYK – прилага корекция на цветовете, за да съответства приблизително на цветната разпечатка според евроскалата.
  • CMYK ясно – увеличава цветовата наситеност на настройката за корекция на цветовете на US CMYK.
  • Изкл.
Полезна ли ви беше тази статия?
Top