Skip to Content Information Center
Lexmark CS421

Šedé nebo barevné pozadí

Poznámka:  Před odstraňováním problému vytiskněte zkušební stránku. Na ovládacím panelu přejděte do nabídky Nastavení > Řešení problémů > Tisk zkušební stránky. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka .

AkceAnoNe

Krok 1

 1. Proveďte úpravu barev.

  Na ovládacím panelu přejděte na:

  Nastavení > Tisk > Kvalita > Rozšířené nastavení > Úprava barev

 2. Vytiskněte dokument.

Objevuje se na výtiscích šedé nebo barevné pozadí?

Přejděte ke kroku 2.

Problém je vyřešen.

Krok 2

 1. Vyjměte a poté znovu vložte zobrazovací sadu.

  Varování – nebezpečí poškození:  Nevystavujte zobrazovací sadu přímému světlu. Delší vystavení přímému světlu může způsobit problémy s kvalitou tisku.

  Varování – nebezpečí poškození:  Nedotýkejte se bubnu fotoválce pod zobrazovací sadou. Učiníte-li tak, můžete negativně ovlivnit kvalitu budoucích tiskových úloh.

 2. Vytiskněte dokument.

Objevuje se na výtiscích šedé nebo barevné pozadí?

Obraťte se na zákaznickou podporu.

Problém je vyřešen.

Byl tento článek užitečný?
Top