Skip to Content Information Center
Lexmark CS421

Výtisk je křivý nebo zkreslený

Poznámka:  Před odstraňováním problému vytiskněte zkušební stránku. Na ovládacím panelu přejděte do nabídky Nastavení > Řešení problémů > Vytisknout zkušební stránku. U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka .

ČinnostAnoNe

Krok 1

  1. Nastavte vodicí lišty papíru v zásobníku do správné polohy pro vloženou velikost papíru.

  2. Vytiskněte dokument.

Je výtisk křivý nebo zkreslený?

Přejděte ke kroku 2.

Problém je vyřešen.

Krok 2

  1. Vložte papír z čerstvého balení.

    Poznámka:  Papír zvlhnul kvůli vysoké vlhkosti prostředí. Ponechte papír v originálním balení, dokud nebudete připraveni ho použít.

  2. Vytiskněte dokument.

Je výtisk křivý nebo zkreslený?

Přejděte ke kroku 3.

Problém je vyřešen.

Krok 3

  1. Zkontrolujte, zda je vložený papír podporován.

    Poznámka:  Pokud vložený papír není podporovaný, vložte podporovaný.

  2. Vytiskněte dokument.

Je výtisk křivý nebo zkreslený?

Obraťte se na zákaznická podpora.

Problém je vyřešen.

Byl tento článek užitečný?
Top