Skip to Content Information Center
Lexmark C2535

Конфигуриране на универсални настройки за хартия

  1. От контролния панел се придвижете до:

    Settings (Настройки) > Paper (Хартия) > Media Configuration (Конфигурация на носител) > Universal Setup (Универсална настройка)

    За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

  2. Конфигурирайте настройките.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top