Skip to Content Information Center
Lexmark CS421

Vymazání paměti tiskárny

Chcete-li vymazat nestálou paměť nebo data z vyrovnávací paměti tiskárny, vypněte tiskárnu.

    Chcete-li vymazat trvalou paměť nebo jednotlivá nastavení, nastavení zařízení a sítě, nastavení zabezpečení a integrovaná řešení, postupujte následovně:

  1. Na ovládacím panelu přejděte na:

    Nastavení > Zařízení > Údržba > Vymazání při vyřazení z provozu > Ošetřit všechny informace v trvalé paměti

    U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka .

  2. V závislosti na modelu tiskárny vyberte možnost SMAZAT nebo Pokračovat.

  3. Postupujte podle pokynů na displeji.

Byl tento článek užitečný?
Top