Skip to Content Information Center
Lexmark CS421

Collated printing does not work

ČinnostAnoNe

Krok 1

 1. Na ovládacím panelu tiskárny přejděte na:

  Nastavení > Tisk > Rozvržení > Skládat kopie

  U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka .

 2. Nastavte funkci Skládání na hodnotu Zapnuto.

 3. Vytiskněte dokument.

Jsou stránky správně skládány?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 2.

Krok 2

 1. V dokumentu, který se chystáte vytisknout, otevřete dialogové okno Tisk a poté zvolte možnost Skládat kopie.

 2. Vytiskněte dokument.

Jsou stránky správně skládány?

Problém je vyřešen.

Přejděte ke kroku 3.

Krok 3

 1. Snižte počet stran určených k tisku.

 2. Vytiskněte dokument.

Jsou stránky správně skládány?

Problém je vyřešen.

Obraťte se na zákaznická podpora.

Byl tento článek užitečný?
Top