Skip to Content Information Center
Lexmark C2535

Заседналите страници не се отпечатват повторно

ДействиеДаНе

Стъпка 1

  1. От контролния панел се придвижете до:

    Settings (Настройки) > Device (Устройство) > Notifications (Известия) > Jam Content Recovery (Възстановяване при засядане на съдържание)

    За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

  2. Изберете On (Вкл.) или Auto (Автоматично) и след това приложете промените.

  3. Отпечатайте документа.

Заседналите страници отпечатват ли се отново?

Проблемът е решен.

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top