Skip to Content Information Center
Lexmark CS421

Tisk z jednotky flash

Tato nabídka je dostupná pouze v některých modelech tiskáren.

 1. Vložte jednotku paměti flash.

  Poznámky:

  • Vložíte-li jednotku flash, když se zobrazí chybová zpráva, tiskárna jednotku flash ignoruje.
  • Pokud vložíte jednotku paměti flash během zpracování jiných tiskových úloh tiskárnou, zobrazí se na displeji zpráva Zaneprázdněna.
 2. Vyberte dokument, který chcete vytisknout.

  V případě potřeby nakonfigurujte ostatní tisková nastavení.

 3. Vytiskněte dokument.

  Chcete-li vytisknout další dokument, vyberte možnost Jednotka USB.

  Varování – nebezpečí poškození:  Během aktivního tisku, čtení nebo zápisu na paměťové zařízení se nedotýkejte tiskárny ani jednotky flash ve vyznačené oblasti, aby nedošlo ke ztrátě dat nebo poruše tiskárny.

Byl tento článek užitečný?
Top