Skip to Content Information Center
Lexmark C2535

Lexmark C2535

Štampanje sa fleš uređaja

Ova funkcija je dostupna samo na nekim modelima štampača.

 1. Priključite fleš uređaj.

  Napomene:

  • Ako povežete fleš uređaj dok je prikazana poruka o grešci, štampač će ignorisati fleš uređaj.
  • Ako povežete fleš uređaj dok štampač obrađuje druge zadatke štampe, na ekranu će se prikazati Zauzeto.
 2. Izaberite dokument koji želite da otkažete.

  Ako je potrebno, konfigurišite druge postavke štampe.

 3. Odštampajte dokument.

  Da biste odštampali drugi dokument, dodirnite USB jedinica.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Da biste izbegli gubitak podataka ili kvar na štampaču, nemojte da dodirujete fleš jedinicu niti štampač u prikazanoj oblasti tokom aktivnog štampanja i čitanja sa memorijskog uređaja ili upisivanja na njega.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top