Skip to Content Information Center
Lexmark CS521

Lexmark CS521

Conectarea imprimantei la o reţea fără fir utilizând Wi‑Fi Protected Setup (WPS)

Înainte de a începe, asiguraţi-vă că:

 • Punctul de acces (routerul fără fir) are certificare WPS sau este compatibil cu WPS. Pentru mai multe informaţii, consultaţi documentaţia livrată împreună cu punctul de acces.
 • Pe imprimantă este instalat un adaptor de reţea fără fir. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi instrucţiunile livrate cu adaptorul.

  Utilizarea metodei cu apăsare pe buton

 1. De la panoul de control, navigaţi până la:

  Setări > Reţea/Porturi > Fără fir > Wi‑Fi Protected Setup > Pornire metodă cu apăsare pe buton

  Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsaţi pentru a naviga printre setări.

 2. Urmaţi instrucţiunile de pe afişaj.

  Utilizarea metodei numărului personal de identificare (PIN)

 1. De la panoul de control, navigaţi până la:

  Setări > Reţea/Porturi > Fără fir > Wi‑Fi Protected Setup > Pornire metodă PIN

  Pentru modelele de imprimantă care nu dispun de ecran tactil, apăsaţi pentru a naviga printre setări.

 2. Copiaţi numărul personal de identificare WPS format din opt cifre.

 3. Deschideţi un browser Web, apoi introduceţi adresa IP a punctului de acces în câmpul pentru adresă.

  Note:

  • Vizualizaţi adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
  • Dacă utilizaţi un server proxy, dezactivaţi-l temporar pentru a încărca corect pagina web.
 4. Accesaţi setările WPS. Pentru mai multe informaţii, consultaţi documentaţia livrată împreună cu punctul de acces.

 5. Introduceţi PIN-ul din opt cifre, apoi salvaţi modificările.

Consideraţi acest articol util?
Top