Skip to Content Information Center
Lexmark C2535

Изрязан текст или изображения

Забележка:  Преди разрешаване на проблема отпечатайте тестови страници за качество на печат. От контролния панел преминете към Настройки > Отстраняване на неизправности > Тестови страници за качество на печат. За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

ДействиеДаНе

Стъпка 1

 1. Регулирайте водачите на хартията в тавата до правилната позиция за заредената хартия.

 2. Отпечатайте документа.

Има ли изрязан текст или изображения?

Отидете на стъпка 2.

Проблемът е решен.

Стъпка 2

 1. В зависимост от операционната система определете размера на хартията от диалоговия прозорец "Предпочитания за печат" или "Отпечатване".

  Забележки:

  • Уверете се, че настройките отговарят на заредената хартия.
  • Можете също да промените настройките от контролния панел на принтера. Придвижете се до:

  Настройки > Хартия > Конфигурация на тавата > Размер/тип на хартията

 2. Отпечатайте документа.

Има ли изрязан текст или изображения?

Отидете на стъпка 3.

Проблемът е решен.

Стъпка 3

 1. Отстранете и след това вкарайте комплекта за изображения.

  Предупреждение – потенциални щети:  Не излагайте комплекта за изображения на директна светлина. Продължителното излагане на светлина може да причини някои проблеми при качеството на печат.

  Предупреждение – потенциални щети:  Не докосвайте барабана на фотопроводника под комплекта за изображения. Това може да се отрази на качеството на бъдещите задания за печат.

 2. Отпечатайте документа.

Има ли изрязан текст или изображения?

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Проблемът е решен.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top