Skip to Content Information Center
Lexmark C2535

Lexmark C2535

Vertikalne bele linije

Napomena:  Pre rešavanja ovog problema odštampajte stranice testa kvaliteta. U kontrolnoj tabli idite na Postavke > Rešavanje problema > Štampanje stranica testa kvaliteta. Ako imate model štampača bez ekrana osetljivog na dodir, pritisnite za kretanje kroz postavke.

RadnjaDaNe

Korak 1

 1. U zavisnosti od operativnog sistema, navedite tip papira u dijalogu Željene postavke štampanja ili Štampanje.

  Napomene:

  • Proverite da li se postavka poklapa sa papirom koji ste stavili.
  • Možete i da promenite postavku na kontrolnoj tabli štampača. Pronađite:

  Postavke > Papir > Konfiguracija fioka > Veličina/tip papira

 2. Odštampajte dokument.

Da li se vertikalne bele linije pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 2.

Problem je rešen.

Korak 2

  Proverite da li koristite preporučeni tip papira.

 1. Napunite izvor papira preporučenim tipom papira.

 2. Odštampajte dokument.

Da li se vertikalne bele linije pojavljuju na otiscima?

Pređite na korak 3.

Problem je rešen.

Korak 3

 1. Izvadite, pa umetnite komplet za izradu slika.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Komplet za izradu slika nemojte da izlažete direktnom svetlu. Produženo izlaganje svetlu može da uzrokuje probleme sa kvalitetom štampe.

  Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Nemojte da dodirujete bubanj fotoprovodnika ispod kompleta za izradu slika. To bi moglo da utiče na kvalitet budućih zadataka štampanja.

 2. Odštampajte dokument.

Da li se vertikalne bele linije pojavljuju na otiscima?

Kontaktirajte sa korisničkom podrškom.

Problem je rešen.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top