Skip to Content Information Center
Lexmark CS421

Konfigurace důvěrných úloh

 1. Na ovládacím panelu přejděte na:

  Nastavení > Zabezpečení > Nastavení důvěrného tisku

  U modelů bez dotykové obrazovky procházejte nastavením pomocí tlačítka .

  U některých modelů tiskáren zobrazte nastavení z prostředí serveru Embedded Web Server.

 2. Nakonfigurujte síťové nastavení.

  PoložkaFunkce

  Max. počet neplatných kódů PIN

  Nastaví počet možných zadání neplatného kódu PIN.

  Poznámka:  Po dosažení tohoto limitu se odstraní tiskové úlohy s tímto uživatelským jménem.

  Doba platnosti důvěrné úlohy

  Nastaví dobu platnosti důvěrných tiskových úloh.

  Poznámka:  Pozdržené důvěrné úlohy se uloží v tiskárně, dokud nejsou uvolněny nebo odstraněny manuálně.

  Doba platnosti opakované úlohy

  Nastaví dobu platnosti opakované tiskové úlohy.

  Poznámka:  Pozdržené opakované úlohy se uloží do paměti tiskárny pro opakovaný tisk.

  Doba platnosti ověřené úlohy

  Nastaví dobu platnosti, po kterou tiskárna vytiskne kopii předtím, než vytiskne zbývající kopie.

  Poznámka:  Ověřovací úlohy vytisknou jednu kopii k ověření, zda je v pořádku první kopie, před vytištěním zbývajících kopií.

  Doba platnosti vyhrazené úlohy

  Nastaví dobu platnosti, po kterou tiskárna uloží tiskové úlohy.

  Poznámka:  Vyhrazené úlohy se po vytištění automaticky odstraňují.

  Vyžadovat pozdržení všech úloh

  Nastaví tiskárnu pro pozdržení všech tiskových úloh.

Byl tento článek užitečný?
Top