Skip to Content Information Center
Lexmark C2535

Свързването на тавите не работи

ДействиеДаНе

Стъпка 1

 1. Проверете дали хартията в тавите е с еднакъв размер и от един и същи тип.

 2. Проверете дали водачите на хартията са позиционирани правилно.

 3. Отпечатайте документа.

Свързани ли са правилно тавите?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 2.

Стъпка 2

 1. От контролния панел се придвижете до:

  Настройки > Хартия > Конфигурация на тавата > Размер/тип на хартията

  За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

 2. Задайте размера и типа хартия да съвпадат с хартията, заредена в свързаните тави.

 3. Отпечатайте документа.

Свързани ли са правилно тавите?

Проблемът е решен.

Отидете на стъпка 3.

Стъпка 3

 1. Уверете се, че свързването на тавите е настроено на Автоматично. За повече информация вижте Свързване на тави.

 2. Отпечатайте документа.

Свързани ли са правилно тавите?

Проблемът е решен.

Свържете се със поддръжката на клиенти.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top