Skip to Content Information Center
Lexmark C2535

Отпечатване на списък на директории

От контролния панел се придвижете до:

Settings (Настройки) > Reports (Отчети) > Print (Отпечатване) > Print Directory (Отпечатване на директория)

За модели на принтери без сензорен екран натиснете , за да преминете през настройките.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top