Skip to Content Information Center
Lexmark CS521

Tulostimen kiintolevyn asentaminen

  HUOMIO – SÄHKÖISKUN VAARA:  Jos käsittelet emolevyä tai asennat lisävarusteita tai muistilaitteita tulostimen käyttöönoton jälkeen, sähköiskuvaaran välttämiseksi katkaise tulostimesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen toimenpiteiden tekemistä. Jos tulostimeen on liitetty muita laitteita, katkaise niistäkin virta ja irrota niistä kaikki tulostimeen kytketyt kaapelit.

 1. Katkaise virta tulostimesta.

 2. Irrota virtajohto ensin pistorasiasta ja sitten tulostimesta.

 3. Avaa emolevyn kansi tasapäisellä ruuvitaltalla.

  Varoitus – vauriot mahdollisia:  Staattinen sähkö vahingoittaa helposti emolevyn elektronisia osia. Kosketa jotain tulostimen metalliosaa, ennen kuin kosketat emolevyn osia tai liittimiä.

 4. Irrota kiintolevyn liitännän suojus emolevyn kannesta ruuvitaltalla.

 5. Ota kiintolevy pakkauksestaan ja kokoa se.

 6. Kiinnitä kiintolevy emolevyn kanteen.

 7. Liitä kiintolevyn kaapeli emolevyyn ja kiinnitä kansi.

 8. Liitä virtajohto ensin tulostimeen ja sitten pistorasiaan.

  HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS:  Tulipalo- tai sähköiskuriskin välttämiseksi liitä virtajohto suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sähköpistokkeeseen, joka on lähellä ja helposti saatavilla.

 9. Kytke tulostimeen virta.

Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Top